Jeroen Frerichs

3e ronde: High Performance … maar dan gezond!

@ Jeroen Frerichs

“Gezond teamwerk is een voorwaarde voor high performance, een recht van ieder lid van het team én een belangrijke zorg van en voor zowel de teamleden zelf als de teamleider.”

Teamwork is aan de orde van de dag. In veel organisaties maken medewerkers in wisselende samenwerkingsverbanden, soms zelfs parallel, deel uit van een diversiteit aan teams. Teams met verschillende doelen, belangen, inrichting en prioriteiten. In toenemende mate wordt op alle teams in organisaties meer druk gelegd waardoor de druk op een individueel teamlid zich vermenigvuldigt met een factor die gelijk is aan het aantal teams waar men deel van uitmaakt.

Dat kan gemakkelijk leiden tot ongezonde werksituaties en uitval van medewerkers waardoor projecten alsnog vertraging oplopen. “Niet klagen”, vindt Jeroen: “Wel zorgen voor een gezond teamklimaat”. Daarin begeleidt hij teams in zeer uiteenlopende organisaties.

De ingrediënten van dit programma zijn verhalen, nieuwe inzichten, verrassende koppelingen, een beetje humor én de ontwikkeling van  ‘Gezonde High Performance Teams’.


Jeroen Frerichs is bijna 20 jaar actief als trainer van Outing Holland en houdt zich daar en op andere plekken bezig met de ontwikkeling van teams en leiderschap. Hij is 33 jaar werkzaam op het snijvlak van mens en organisatie en ontmoet daarin veel teams waar het ‘ongezond werken’ is. Sinds twee jaar treedt Jeroen op als mental coach voor de DREAM-teams van TU-Delft waar jaarlijks onder hoge druk TOP-prestaties worden geleverd.